Skip to content
Same-day shipping before 13:00 CET!
On January 13th 2023 our store is closed. Sorry for the inconvenience.

Language

BOSTIK GRIP A500 Multi uniwersalny grunt 10KG

by Bostik
Sold out
Original price 169,00 zł - Original price 169,00 zł
Original price
169,00 zł
137,40 zł netto
169,00 zł - 169,00 zł
Current price 169,00 zł
137,40 zł netto
ikona dostawy Koszt dostawy: od 11,99 zł - [Więcej]

Pojemność: 10kg

Kolor: biały

GRIP A500 MULTI jest wydajnym, gotowym do użycia gruntem wzmacniającym przyczepność mas samopoziomujących oraz okładzin podłogowych do powierzchni chłonnych i niechłonnych.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wzmocnienia przyczepności zarówno chłonnych, jak i niechłonnych powierzchni poziomych. Może być rozcieńczony.

RODZAJE POWIERZCHNI

Płyty betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, płyty gipsowe, beton nawierzchniowy, stare płytki i terakota, stare resztki klejów (akrylowych, neoprenowych) stare płyty półelastyczne, panele drewniane.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże należy przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną. Musi być czyste, nośne, gładkie, suche (bez wilgoci podciągającej kapilarnie), bez pęknięć, odtłuszczone i odkurzone. Ślady starych farb, klejów, tynków i zapraw oraz mleczka cementowego należy usunąć mechanicznie.

W przypadku wilgoci szczątkowej podłoża większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą w postaci HYTEC E336 XTREM.

SPOSÓB UŻYCIA

Nałożyć równomiernie cienką warstwę rozcieńczonego 1:1 środka GRIP A500 MULTI przy użyciu wałka piankowego lub z krótkim włosiem (ok. 100 g/m2 /warstwa). Nie nakładać nadmiernie i unikać tworzenia kałuży. Pozostawić do wyschnięcia na około 30 minut. Konieczne może być nałożenie kilku kolejnych warstw w celu całkowitego zaimpregnowania podłoża. Kolejne warstwy nakładamy prostopadle do siebie. Po wyschnięciu gruntu można nałożyć masy samopoziomujące (czas schnięcia zależy od chłonności podłoża, wilgotności, warunków temperaturowych i ilości nałożonego podkładu). Powierzchnie niechłonne: nałożyć nierozcieńczony GRIP A500 MULTI przy pomocy wałka z krótki włosiem. Odczekać 60 minut do wyschnięcia przed aplikacją masy samopoziomującej. Jastrych anhydrytowy: metodą CM należy sprawdzić poziom wilgotności podłoża (powinien wynosić < 0,5%).

Przeszlifować powierzchnię, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia (ślady farby, tynku, zapraw itd.) oraz mleczko anhydrytowe. Nierozcieńczony GRIP A500 MULTI nałożyć wałkiem piankowym w proporcji 100g/m2. Po 24 godzinach można wylać zaprawę samopoziomującą.

NARZĘDZIA

Wałek piankowy, wałek z krótkim włosem.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi 75 g/m2 /warstwa.

CZYSZCZENIE

Świeże plamy i zanieczyszczenia na narzędziach usuwać przy użyciu wody.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od warunków klimatycznych oraz rodzaju podłoża (patrz Sposób użycia).

UWAGI

Należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed rozpoczęciem prac. Ponowne włączenie może nastąpić stopniowo po 48 godzinach od zakończenia prac.

Należy przestrzegać czasu schnięcia. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

Additional information

Have additional questions?

Contact us!

Buy cheaper

For selected products, the discount is calculated automatically based on the quantity in the cart!

Returns

Time to withdraw from the contract: 14 days

(detailed rules for returning products can be found in the tab: return of goods)

Complaints

Time for a warranty claim: 2 years

(warranty excluded for entrepreneurs to the extent permitted by law)