Skip to content
Same-day shipping before 13:00 CET!
On January 13th 2023 our store is closed. Sorry for the inconvenience.

Language

Sika Grout 4R zaprawa do podlewek, zakotwień napraw betonu 25kg

by Sika
Original price 61,50 zł - Original price 61,50 zł
Original price
61,50 zł
50,00 zł netto
61,50 zł - 61,50 zł
Current price 61,50 zł
50,00 zł netto

Stock Available: 66

ikona dostawy Koszt dostawy: od 11,99 zł - [Więcej]

CZYM JEST SIKAGROUT?

SikaGrout 4R to gotowa, samorozlewna i bezskurczowa zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4mm. W fazie ciekło-plastycznej charakteryzuje się niewielką ekspansją oraz normalnym przyrostem wytrzymałości. Zaprawa jest zgodna z zasadami napraw konstrukcyjnych dotyczącymi kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-6. Ponadto spełnia także wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3. Materiał może być stosowany również jako drobnoziarnisty beton samozagęszczalny o klasie wytrzymałości co najmniej 34-45.

Jakie właściwości ma zaprawa?

Zaprawa SikaGrout 4R jest łatwa w użytku, wystarczy dodać do niej wody, aby była gotowa do użycia. Dzięki temu, że sami możemy dolewać odpowiednią ilość wody, równie łatwo regulujemy jej konsystencję. Minimalna warstwa to 1,5cm, a maksymalna 5cm. Miejscowo grubość warstwy można podwoić, czyli może ona wynosić nawet 10cm. Zaprawa jest samorozlewna, narastanie wytrzymałościowe jest normalne, a wytrzymałość końcowa wysoka. Ponadto ekspanduje przez wydzielanie gazu jeszcze w fazie ciekło-plastycznej. SikaGrout 8N po zawiązaniu jest odporna na wibracje i uderzenia, a także jest wodoszczelna i mrozoodprona. Materiał jest nietoksyczny i niepalny, klasa reakcji na ogień to A1.

ZASTOSOWANIA

SikaGrout®-4 R stosowana jest przede wszystkim jako rozlewna zaprawa podlewowa lub kotwowa o grubości warstwy/odległości od kotwy do ścian otworu pomiędzy 1,5 cm a 5 cm.

Lokalnie maksymalna grubość warstwy zaprawy może być większa niż 5 cm, do 10 cm. Możliwe jest również, po przeprowadzeniu odpowiednich prób, doziarnienie materiału dobrej jakości kruszywem (w ilości 25-35% masy suchego składnika, zależnie od jakości kruszywa) i stosowanie go jako drobnoziarnistego betonu samozagęszczalnego (SCC). Zastosowanie dodatkowego kruszywa nie wpływa na ilość wody zarobowej.

  • Podlewki pod maszyny, słupy, itp.
  • Osadzanie w betonie kotew, prętów, barierek i innych konstrukcji stalowych
  • Zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych
  • Wypełnianie ubytków i szczelin w betonie na powierzchniach poziomych
  • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach, mostach i innych konstrukcjach żelbetowych.
  • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez zamontowanie prętów zbrojeniowych w otworach.
  • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
  • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększona otulina zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

  CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

  • Łatwość użycia
  • Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
  • Możliwość regulacji konsystencji
  • Samorozlewność
  • Szybkie narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe
  • Ekspanduje przez wydzielanie gazu jeszcze w fazie ciekło-plastycznej
  • Odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
  • Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny
  • Mrozoodporność
  • Klasa reakcji na ogień A1

  INFORMACJE O PRODUKCIE

  • Baza chemiczna: Cement, selekcjonowane kruszywo i specjalne dodatki
  • Pakowanie: Worki 25 kg
  • Wygląd / Barwa: Szary proszek

  INFORMACJE O APLIKACJI

  Proporcje mieszania

  Stosować maksymalnie 12% wody zarobowej (3,0 litry wody na 1 worek 25 kg). W razie potrzeby ciekłość materiału można ograniczyć redukując ilość wody, ale do poziomu nie niższego niż 11%. W przypadku doziarnienia stosować wyłącznie bardzo dobrej jakości kruszywa płukane frakcji 4/8 lub 5/8 mm – np. takie, jakie wymagane są do betonów hydrotechnicznych lub mostowych o wysokiej trwałości. Zalecana ilość waha się w granicach 25-35% masy suchego składnika (zależnie od gęstości, formy i chropowatości ziaren oraz wymaganej rozlewności gotowej mieszanki).

  Zastosowanie dodatkowego kruszywa nie wpływa na ilość wody zarobowej.

  Zużycie

  W zależności od szorstkości podłoża i grubości warstwy. Około 18 kg suchej zaprawy na 1 m² na 1 cm grubości warstwy.

  Wydajność

  Z jednego worka 25 kg uzyskuje się średnio 12,5 – 13,5 dm3 świeżej zaprawy.

  Grubość warstwy

  Minimum 1,5 cm / maksimum 5 cm (przy zastosowaniu jako zaprawa podlewowa lub kotwowa).

  Lokalnie maksymalna grubość warstwy zaprawy może być większa niż 5 cm, do 10 cm. Możliwe jest również, po przeprowadzeniu odpowiednich prób, doziarnienie materiału dobrej jakości kruszywem (w ilości 25-35% masy suchego składnika, zależnie od jakości kruszywa).

  Czas wiązania

  Od 5 do 10 godzin.

  Odporność na działanie mrozu po 24 godzinach przy temperaturze dojrzewania + 5 °C (w tym czasie zaprawa nie może być wystawiona na działanie mrozu).

  Szczegółowe informacje w Karcie Informacyjnej Produktu*
  *(Otwarcie w nowym oknie z oficjalnej strony producenta)

  Additional information

  Have additional questions?

  Contact us!

  Buy cheaper

  For selected products, the discount is calculated automatically based on the quantity in the cart!

  Returns

  Time to withdraw from the contract: 14 days

  (detailed rules for returning products can be found in the tab: return of goods)

  Complaints

  Time for a warranty claim: 2 years

  (warranty excluded for entrepreneurs to the extent permitted by law)